DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KONIAKOWIE INFORMUJE, ŻE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIAMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 26 X 2010r. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO /Dz.U. nr 186 poz.1245/

w roku szkolnym2017/2018 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla naszej szkoły będą:

 Dni ustawowo wolne od pracy:

1 listopada 2017  (środa)  - Wszystkich świętych

1 maja 2018  (wtorek) – Święto Pracy

3 maja 2018 (czwartek) -  Święto Konstytucji 3 Maja

 31 czerwca 2018 (czwartek) – Boże Ciało

 

Dni dodatkowo wolne od pracy:

 

2  listopad 2017 ( czwartek)

 

3 listopada 2017 (piątek)

 

22 grudnia 2017 (piątek)

 

2 stycznia 2018 (wtorek)

 

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

 

2 maja 2018 (środa)

 

4 maja 2018 (piątek)

 

1 czerwca 2018 (piątek)

 

 Terminy spotkań z rodzicami ( zebrania informacyjne, wywiadówki):

 13 września 2017 (środa) – zebranie informacyjne

22 listopada 2017 (środa) – wywiadówka

do 22 grudnia 2017  - wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, śródrocznych (za I okres) z przedmiotów i zachowania

do 26 grudnia 2017  - wychowawca informuje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania

24 stycznia 2018 (środa) – wywiadówka okresowa

25 kwietnia 2018 (środa) – wywiadówka

do 17 maja 2018 – wychowawca informuje rodziców o przewidywanych,  rocznych ocenach

                               niedostatecznych z przedmiotów oraz  ocen nagannych z zachowania

  do 3 czerwca 2018 – wychowawca informuje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów i                                   zachowania