Wykaz klas

 

L.p. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy 
Ilość uczniów
 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 1.

Grupa

przedsz. 

 mgr Izabela Wróbel

  Maria Kukuczka

  22
 2.   "0"A  mgr Elzbieta Studzińska                               21
 3.  "0" B
 mgr Janina Kukuczka
 21
 SUMA:  64
 SZKOŁA PODSTAWOWA
 1.  Ia mgr Halina Legierska  14
 3.  Ib mgr Beata Mira  13
 4.  IIa mgr Agata Polok  14
 5.  IIb mgr Zuzanna Kawulok  14
 6.  IIIa mgr Katarzyna Legierska  22
 7.  IIIb mgr Barbara Bury  20
 7.  IVa mgr Iwona Ligocka  21
 9.  IVb mgr Beata Waszut  15
 10.  Va mgr Patrycja Bury  16
 11.  Vb mgr Renata Haratyk  18
 12.  VI mgr inż. Zuzanna Ptak  25
 13.  VIIa  mgr Anna Pudalik 17 
 14.  VIIb  mgr Wioleta Strokosz 15 
  SUMA: 224
  Łącznie: 
224 + 64 = 288