MISJA SZKOŁY

"Pod naszym dachem wyrasta nowy człowiek, który powinien zajść dalej niż

my, żyć  lepiej i szczęśliwiej niż my, a tym pewniej swoje cele osiągnie im

szerzej nasze serca i umysły otwarte będą dla świata i ludzi."

Maria Wilczkowa

____________________________________________________________________

WITAMY WAKACJE !!! {#emotions_dlg.cool} 

   

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 Zapraszamy do galerii

 ___________________________________________________________

W szkole realizowany jest program Unii Europejskiej „Owoce w szkole”, który został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Więcej o programie na stronie www.owocewszkole.org

 ____________________________________________________________________

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach utworzyło stronę www.6latek.pl - adresowaną przede wszystkim do rodziców dzieci  sześcioletnich, którzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci.

Zapraszamy również na  stronę:

http://www.6latki.men.gov.pl/index.php/do-pobrania

_______________________________________________________________

Żonglowanie piłeczkami to nie tylko świetna zabawa, ale także poprawa funkcjonowania Twojego mózgu... więcej na ten temat na stronie:

 

 www.szybkanauka.pro/zonglowanie