Biografia naszego patrona:

 

1869 - 15 stycznia w Krakowie urodził się Stanisław Wyspiański, pierwsze dziecko Franciszka i Marii z Rogowskich. Miało to miejsce w domu przy ulicy Krupniczej 14 (obecnie 26). 7 lutego Wyspiański został ochrzczony. 

1871 - Urodził się Tadeusz Wyspiański, młodszy brat Stanisława. 

1873 - Wyspiańscy przenoszą się z ul. Krupniczej do tzw. "Domu Długosza" przy ul. Kanoniczej 13, gdzie Franciszek Wyspiański urządza swoją pracownię rzeźbiarską. 

1875 - Umiera Tadeusz Wyspiański, młodszy brat Stanisława. Nasz artysta rozpoczyna naukę w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim Męskim, mieszczącej się w pałacu Larischa. Kolegami Wyspiańskiego w I klasie są Józef Mehoffer i Henryk Opieński, przyszły kompozytor. 

1876 - 18 sierpnia umiera matka Stanisława Wyspiańskiego, który w dalszym ciągu uczy się w Szkole Ćwiczeń. 

1877 - W III klasie do grona kolegów i zarazem bliskich przyjaciół przyłącza się Stanisław Estreicher. 

1878 - Dalsza nauka w Szkole Ćwiczeń, IV klasa. 

1879 - W marcu Stanisław Wyspiański kończy naukę w Szkole Ćwiczeń. We wrześniu rozpoczyna kolejny etap edukacji w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, najstarszym polskim gimnazjum zwanym dawniej Collegium Nowodworskiego. 
1880 - W jesieni Stanisław Wyspiański przeprowadza się do domu wujostwa Stankiewiczów przy ul. Kopernika 1, przechodząc pod ich opiekę. 

1881 - Nauka w Gimnazjum Św. Anny - III klasa. 

1882 - Założenie wraz z kolegami szkolnego kółka dramatycznego - IV klasa. 

1883 - Rysunkowy portret Jana Gwoździa, świetnie oddający podobieństwo modela, zwraca uwagę na plastyczne zdolności Wyspiańskiego. Stanisław wraz z wujostwem przeprowadza się do mieszkania przy ul. Zacisze 2. 

1884 - Wyspiański poznaje Lucjana Rydla i wpisuje się jako słuchacz nadzwyczajny do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, na Oddział Rysunku. 

1885 - Dalsza nauka w Gimnazjum Św. Anny - VII klasa. 

1886 - Pierwsza próba dramatyczna. 

1887 - Złożenie egzaminów maturalnych. Podróż artystyczna po Galicji Wschodniej zaowocowała dużą liczbą rysunków, które zdobyły uznanie Jana Matejki. W październiku Wyspiański rozpoczyna studia w Szkole Sztuk Pięknych - Oddział Rysunku, oraz równocześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Filozoficzny. 

1888 - Przeniesienie Stanisława do III Oddziału Szkoły Sztuk Pięknych stanowiące wyróżnienie za postępy w nauce i pracy. Podczas wakacji przebywa wraz z Komisją Historii Sztuki UJ na dwutygodniowym objeździe po ziemi kieleckiej jako rysownik, po czym opisuje wnętrza Kościoła Św. Krzyża w Krakowie. 
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

1889 - W kwietniu prezydent miasta Krakowa przyznaje Stanisławowi Wyspiańskiemu stypendium Zubowskiego w wysokości 150 zł reńskich na rok. Od 15 września do końca roku Wyspiański pracuje wraz z Janem Matejką przy wykonaniu nowej polichromii Kościoła Mariackiego w Krakowie. Kierownikiem robót jest Tadeusz Stryjeński. Wyspiański jest już na czwartym roku w Szkole Sztuk Pięknych, zostaje mu przyznane stypendium Wydziału Krajowego na studia za granicą. Występuje w teatrze amatorskim.


1890 - Do 22 lutego trwają prace przy wykonywaniu polichromii w Kościele Mariackim. 1 marca za namową i przy pomocy Tadeusza Stryjeńskiego, Wyspiański wyjeżdża wbrew zdaniu Matejki w pierwszą podróż zagraniczną. 

1891 - Wyspiański pracuje nad projektami witraży dla Kościoła Mariackiego w Krakowie. W lipcu wraz z Mehofferem rozpoczynają studia w zakresie malarstwa olejnego w prywatnej pracowni, tzn. Akademii Colarossi, jednak ich projekty konkursowe dot. dekoracji ściennych dla gmachu Rudolfinum w Pradze nie zostają nagrodzone. Wyspiański wykazuje dalsze zainteresowanie teatrem. 
1892 - Stanisław Wyspiański otrzymuje stypendium im. Matejki w wysokości 500 zł reńskich na kształcenie się w malarstwie za granicą, pracuje nad projektem konkursowym kurtyny dla Teatru Krakowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest pomyślne dla artysty. Od 1 do 18 sierpnia zwiedza katedry francuskie - Rouen i Amiens. Od 22 października do 8 listopada przebywa we Lwowie w związku z zakończeniem prac nad projektem witraża "Śluby Jana Kazimierza" dla tamtejszej katedry. 

1893 - Wyspiański wyjeżdża do Lwowa z kartonami witrażowymi dla tamtejszej katedry. Powstają obrazy : "Dziewczynka gasząca świecę", "Chłopiec z kwiatem", rysunek : "Annah", oraz pierwsza wersja "Warszawianki", scena dramatyczna "Królowa Korony Polskiej". 

1894 - Nasz artysta ponownie wyjeżdża do Paryża, gdzie zamieszkuje w pracowni Paula Gauguina przy Avenue de Maine. Po powrocie do Krakowa maluje obrazy : "Planty o świcie", "Planty w nocy", "Weranda", "Portret Lucjana Rydla", "Śmierć matki" i tworzy projekt witraża dla katedry we Lwowie. 

1896 - Rozpoczyna prace w Kościele Franciszkanów, szkicuje projekty dekoracji kościoła w Bieczu, tworzy liczne rysunki kwiatów i roślin - tzw. "Zielnik", powstają ilustracje do "Iliady" Homera. Od 29 czerwca do 13 lipca odbywa ćwiczenia wojskowe w charakterze rezerwisty zapasowego. Wyspiański otrzymuje zamówienie na szkic polichromii Kościoła św. Krzyża w Krakowie. 

1897 - Wyspiański pracuje nad witrażami do Kościoła Franciszkanów w Krakowie, jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Następnie kończy dramat "Meleager", po czym pracuje nad dramatem "Protesilas i Laodamia". We wrześniu rozpoczyna współpracę z tygodnikiem "Życie". Obrazy : "Skarby sezamu", "Głowa Żyda", "Portret Zenona Parviego", "Żywioły" - projekt dekoracji Kościoła Franciszkanów w Krakowie. 

1898 - W kwietniu w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazuje się nakładem autora "Legenda I", stanowiąca debiut literacki Wyspiańskiego. Na karcie tytułowej umieszczone są daty : Paryż 1892 - Kraków 1897. Wraz ze Stanisławem Przybyszewskim obejmują posady w redakcji "Życia", jako kierownicy artystyczni tego pisma. 26 listopada odbywa się premiera "Warszawianki" w Teatrze Krakowskim. Jest to pierwsze wystawienie teatralne sztuki Wyspiańskiego. Ludwik Solski reżyserował i grał rolę Starego Wiarusa. Powstają obrazy : "Chochoły", "Portret Kazimierza Lewandowskiego". 
1899 - Zostaje wystawiony dramat "Lelewel", dedykowany dyrektorowi Pawlikowskiemu. W "Przeglądzie Polskim" i w osobnej odbitce ukazuje się tragedia "Protesilas i Leodamia". W "Życiu", jak i w formie książki opublikowana zostaje tragedia "Klątwa". Obrazy : "Portret Jerzego Żuławskiego". 

1900 - Wyspiański pracuje nad dramatem "Noc Listopadowa", następnie 18 września bierze ślub z Teofilą Spytkówną, służącą u ciotki Stankiewiczowej. 20 listopada w Kościele Mariackim w Krakowie zostaje zaproszony na ślub swojego przyjaciela Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną i weselne uroczystości w dworku Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach. Obraz : "Główka Helenki". 

1901 - Pracuje nad "Weselem", w lutym przeprowadza się z Placu Mariackiego do mieszkania przy ulicy Krowoderskiej. 16 marca odbywa się premiera "Wesela" w Teatrze Krakowskim, po czym na przełomie kwietnia i maja ukazuje się w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pisemny format tej właśnie sztuki. 31 października Wyspiański inscenizuje "Dziadów" Adama Mickiewicza. 10 listopada umiera Franciszek Wyspiański, ojciec artysty. 

1902 - Wyspiański publikuje pierwsze fragmenty "Nocy Listopadowej" w czasopismach "Krytyka" i "Czas", zostaje mianowany docentem na wydziale sztuki dekoracyjnej i Kościelnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje nad witrażem "Kazimierz Wielki" dla katedry na Wawelu, dramatami "Wyzwolenie" i "Noc Listopadowa". Obrazy : "Autoportret", "Portret żony", "Dziewczynka z dzbankiem". 

1903 - 10 stycznia ukazuje się w druku "Wyzwolenie", następnie 28 lutego odbywa się premiera tego utworu na scenie Teatru Krakowskiego z udziałem Stanisławy Wysockiej i Andrzeja Mielewskiego. 25 kwietnia ma miejsce premiera dramatu "Protesilas i Laodamia" z udziałem Heleny Modrzejewskiej, 7 maja "Bolesława Śmiałego", inscenizowanego przez Wyspiańskiego i w zaprojektowanych przez niego dekoracjach i kostiumach. 25 czerwca ukazuje się pisemna wersja tego dramatu. Stan zdrowia Wyspiańskiego pogarsza się, jednak nadal trwają prace nad dramatem "Achilleis". W jesieni następują dalsze komplikacje zdrowotne artysty. Wyspiański pracuje nad dramatami "Akropolis" i "Noc Listopadowa". 22 grudnia ukazuje się w druku dramat "Achilleis". Powstaje obraz : "Portret Władysławy Ordonówny w roli Krasawicy". 

1904 - 26 stycznia odbywa się premiera "Legendy II" w Teatrze Lwowskim, 29 marca w druku ukazuje się dramat "Akropolis", a 6 maja dramat "Legenda II". Trwają prace przy dekoracji Domu Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Reja w Krakowie, urządzeniu Świetlicy Towarzystwa Sztuki. Wyspiański projektuje także meble dla Tadeusza Żeleńskiego, po czym w lecie wyjeżdża na krótki pobyt leczniczy do Bad-Hall w Górnej Austrii. Pracuje nad dramatem "Skałka", oraz "Weimar", pisanym po niemiecku. Po opuszczeniu Wawelu przez austriackie władze wojskowe, Wyspiański opracowuje wraz z architektem Władysławem Ekielskim plan zabudowy Wzgórza Wawelskiego. Obrazy : "Autoportret z żoną", "Portret żony z synkiem", "Rysunki do Legendy", "Lalki Bolesławskie", "Śpiący Staś". 

1905 - Wyspiański zgłasza rezygnację z docentury w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w lutym spotyka się z Józefem Piłsudskim, zgłasza swoją kandydaturę w konkursie na dyrektora krakowskiego Teatru Miejskiego, po czym z powodu nieprzychylnego stanowiska Rady Miejskiej wycofuje się. Zostaje radnym miejskim z listy Polskiego Komitetu Demokratycznego. Kończy prace nad dekoracją Domu Towarzystwa Lekarskiego. W lecie następuje ponowna kuracja w Bad - Hall, jednak jego stan zdrowia nie ulega poprawie. Bliscy zaczynają podejrzewać początek choroby umysłowej. Wyspiański zostaje skierowany na krótki pobyt do lecznicy dla nerwowo chorych doktora Żuławskiego. Obrazy : "Krajobraz z Rudawą", "Macierzyństwo", "Portret Józefa Feldmana", cykl pejzaży "Widok na Kopiec Kościuszki". 
1906 - Wyspiański przekłada V akt dramatu "Woltera Zaira" opublikowany w dzienniku "Nowa Reforma". Pracuje nad dramatem "Skałka", oraz przekładem "Cyda Corneille'a". Krakowska Akademia Umiejętności przyznaje mu nagrodę za cykl pejzaży z widokiem na Kopiec Kościuszki. W lipcu Wyspiański przenosi się do zakupionego przez siebie domu we wsi Węgrzce pod Krakowem. Organizuje przedstawienia "Wesela" w Łodzi i Warszawie. Na wystawie w Wiedniu pokazuje projekty witraża "Kazimierz Wielki", otrzymuje nominację na profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

1907 - Wyspiański publikuje dramat "Zygmunt August" w czasopismach "Przegląd Powszechny" i "Krytyka". W marcu ukazują się w druku : "Powrót Odysa", przekład "Cyda", "Sędziowie". W lecie następuje nieoczekiwana poprawa stanu zdrowia artysty. Wyspiański niszczy część własnego dorobku artystycznego. Na niedługo przed śmiercią, 26 października odbywa się premiera "Cyda Corneille'a". 28 listopada Stanisław Wyspiański umiera w prywatnej lecznicy prof. Maksymiliana Rutkowskiego w Krakowie, przy ul. Siemiradzkiego, po czym następuje wystawienie trumny z ciałem Wyspiańskiego w krypcie kościoła Pijarów. 2 grudnia odbywa się pogrzeb w Kościele Mariackim i złożenie trumny w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie. 8 grudnia, w numerze 21 "Literatury i Sztuki", poświęconym pamięci Wyspiańskiego, Henryk Opieński publikuje po raz pierwszy tekst "Daniela" opatrując go uwagą : "Nieznany utwór Wyspiańskiego".