Kalendarz imprez i uroczystości

 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego  

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Data

Odpowiedzialni /prowadzący

 

1.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

 

4 września 2017 r.

 

Dyrektor, wicedyrektor

 

2.

 

 

Narodowe czytanie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego

 

 

5 września 2017 r.

 

dyrektor, biblioteka, poloniści

 

3.

 

U źródeł  Olzy    (Rajd)

 

9 wrzesień 2017 r.

 

SKG PTTK „Lhotse”; dyrektor Andrzej Ryłko

 

 

4.

 

Pożegnanie Lata (Rajd)

 

wrzesień/październik 2017 r.

 

SKG PTTK „Lhotse”; dyrektor Andrzej Ryłko

 

 

5.

 

Zlot Żywczaków (Rajd)

 

wrzesień/październik  2017 r.

 

SKG PTTK „Lhotse”;     dyrektor Andrzej Ryłko

 

 

6.

 

Ślubowanie uczniów kl. I (apel)

 

12 października  2017 r.

 

p. Halina Legierska

p. Beata Mira

 

7.

 

DEN

 

 

13 października 2017r.

p. Patrycja Bury

p. Renata Haratyk

 

 

8.

 

Narodowe Święto Niepodległości 11listopada (apel)

 

 

10 listopada  2017 r.

 

 

p. Zuzanna Ptak

 

9.

 

Andrzejki (imprezy klasowe)

 

30 listopada  2017  r.

 

 

wychowawcy

 

10.

 

Mikołajki (imprezy klasowe)

 

 

6 grudnia 2017 r.

 

wychowawcy

 

11.

 

Szkolne kolędowanie na Boże Narodzenie

 

 

22 grudnia  2017 r.

 

p. Barbara Zowada

p. Zenon Knopek

 

 

12.

 

Wigilie  klasowe (imprezy klasowe)

 

 

22 grudnia 2017 r.

 

wychowawcy

 

13.

 

Dzień Patrona

 

 

styczeń 2018 r.

 

p.Anna Pudalik

p.Wioleta Strokosz

p.Barbara Bielesz

wychowawcy

 

 

14.

 

Zimowy Dzień Sportu

 

 

styczeń 2018 r.

 

p. Wioleta Strokosz

p. Marcin Pudalik

 

 

15.

 

 

Bal Karnawałowy

 

styczeń 2018 r.

 

p. Zenon Knopek

wychowawcy

 

16.

1 Dzień Wiosny

marzec 2018r.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, p.Ilona Ligocka, p.Barbara Bielesz

 

 

17.

 

Święto Konstytucji 3 Maja (apel)

 

28 kwietnia 2018 r.

 

 

p. Iwona Ligocka

p. Beata Waszut

 

 

18.

 

Rajd Kukuczki (Rajd)

 

maj 2018 r.

 

SKG PTTK „Lhotse”; dyrektor Andrzej Ryłko

 

 

19.

 

Powitanie Wiosny (Rajd)

 

maj 2018 r.

 

 

SKG PTTK „Lhotse”; dyrektor Andrzej Ryłko

 

 

20.

 

Zlot Żywczaków (Rajd)

 

maj 2018 r.

 

SKG PTTK „Lhotse”;    dyrektor Andrzej Ryłko

 

 

21.

 

Dzień Rodziny

 

 

1czerwca 2018 r.

 

p.Izabela Wróbel

p.Maria Kukuczka

p.Elżbieta Studzińska

p.Janina Kukuczka

p. Agata Polok

p. Zuzanna Kawulok

P. Katarzyna Legierska

p. Barbara Bury

 

 

22.

 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

 

22 czerwca  2018 r.

 

Dyrektor, wicedyrektor

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

1 listopada 2018  (środa)  - Wszystkich świętych

1 maja 2018  (wtorek) – Święto Pracy

3 maja 2018 (czwartek) -  Święto Konstytucji 3 Maja

 31 czerwca 2018 (czwartek) – Boże Ciało

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 2  listopad 2017 ( czwartek)

3 listopada 2017 (piątek)

22 grudnia 2017 (piątek)

2 stycznia 2018 (wtorek)

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

1 czerwca 2018 (piątek)

Terminy spotkań z rodzicami ( zebrania informacyjne, wywiadówki):

 13 września 2017 (środa) – zebranie informacyjne

22 listopada 2017 (środa) – wywiadówka

do 22 grudnia 2017  - wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, śródrocznych (za I okres) z przedmiotów i zachowania

do 26 grudnia 2017  - wychowawca informuje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania

24 stycznia 2018 (środa) – wywiadówka okresowa

25 kwietnia 2018 (środa) – wywiadówka

do 17 maja 2018 – wychowawca informuje rodziców o przewidywanych,  rocznych ocenach

                               niedostatecznych z przedmiotów oraz  ocen nagannych z zachowania

  do 3 czerwca 2018 – wychowawca informuje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania

                                      KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ:

28 sierpnia 2017 r.   (czwartek) -  organizacja pracy szkoły

1 września 2017 r. (wtorek) - organizacja pracy szkoły, sprawy bieżące

12 września 2017 r.  (wtorek) - zatwierdzanie planów pracy, szkolenie z WDN, sprawy bieżące

17 października 2017 r. (wtorek) - szkolenie z WDN, sprawy bieżące

21 listopada 2017 r. (wtorek)  - analiza procesu nauczania, szkolenie z WDN, sprawy bieżące

23 stycznia 2018 r.  (wtorek)  - klasyfikacja okresowa, sprawy bieżące

20 lutego 2018 r. (wtorek) - szkolenie z WDN, sprawy bieżące

27 marca 2018 r. (wtorek) - sprawy bieżące

24 kwietnia 2018 r. (wtorek) - analiza procesu nauczania

22 maja 2018 r. (wtorek) - szkolenie z WDN, sprawy bieżące

15 czerwca 2018 r. (piątek) - klasyfikacja roczna

22 czerwca 2018 r. (piątek) - podsumowanie roku szkolnego