Dzieje Szkoły Podstawowej nr 1

w Koniakowie

 

      Powstanie wsi Koniaków datuje się na rok 1712, jednak historia szkolnictwa rozpoczyna się około 1820 roku. Początkowo nauka odbywała się w prywatnych domach. W 1876 roku wybudowano drewniany budynek szkoły, w którym  mieściła się 1 klasa lekcyjna i  mieszkanie nauczyciela. Pierwszym kierownikiem szkoły był Jan Legierski następnie Józef Broda, który pełnił tę funkcję w latach 1883-1889. Kolejnym długoletnim kierownikiem czterooddziałowej szkoły był Karol Kübel. Praktykowanym powszechnie w szkolnictwie wiejskim zwyczajem jego żona uczyła robót ręcznych.

            W latach 1921 – 1933 kierownikiem szkoły był Paweł Juroszek. Wtedy też zapadła decyzja o budowie nowej szkoły. Powołano komitet budowy, w skład którego wchodzili: wójt, przewodniczący Rady Szkolnej Miejscowej, kierownicy szkół nr 1 i nr 2 oraz pięciu mieszkańców wsi. Dnia 12 października 1930 roku odbyło się uroczyste poświęcenie  i wmurowanie kamienia węgielnego. W uroczystości wzięli udział m.in. Karol Buzek - inspektor szkolny i Józef Mączka – kierownik budowy z Cieszyna oraz  Józef Kozieł – architekt  i budowniczy z Bielska.

            1 września 1933 roku kierownikiem szkoły został Władysław Więcław, a 11 września odbyło się uroczyste poświęcenie  nowo wybudowanego budynku  Szkoły Powszechnej pięcioklasowej im. dr Michała Grażyńskiego. Poświęcenia dokonał ks. wikary i katecheta Tomasz Mamzer z Istebnej. W uroczystości udział wzięli m. in. minister komunikacji  inż. Michał  Butkiewicz i wojewoda śląski dr Michał Grażyński. Od grudnia 1933 do września 1939 roku funkcje kierowników szkoły pełnili: Józef Bajger, Rudolf Gajda, Władysław Pabijan i Antoni Chrobak. W czasie wojny  budynek szkolny w Koniakowie przeznaczono na szkołę niemiecką. 6 maja 1945 roku powrócił na stanowisko  kierownika Antoni Chrobak, pracę nauczyciela podjął również Józef Bajger i Wanda Chrobak, żona kierownika. 24 maja rozpoczęto naukę uroczystym nabożeństwem, które odprawił ks. Alfred Rozynek, misjonarz przebywający w Koniakowie. Od września  1947 do sierpnia 1968 roku funkcje kierowników szkoły pełnili: Michał Juroszek, Józef Rucki i Jan Kukuczka.

            1 września 1968 roku kierownikiem szkoły został Józef Chmiel.  W tym czasie Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego z Bielska-Białej rozbudowuje szkołę. Z tego względu warunki nauczania były  bardzo trudne. Rok później uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w pięknej nowej  sali gimnastycznej, która po wakacjach została oddana do użytku. Padają propozycje nadania imienia szkole, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Jana Legierskiego (biegacza narciarskiego pochodzącego z Koniakowa, który za udział w baraniogórskiej partyzantce, zginął z rąk hitlerowców) oraz króla Jana Kazimierza. Ostatecznie dnia 29 września 1969 roku Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie nadano imię Stanisława Wyspiańskiego. W kwietniu 1971 roku wyburzono budynek dawnej szkoły i rozpoczęto prace przy budowie domu nauczyciela. Oddano go do użytku w listopadzie 1973 roku.  W roku szkolnym 1973/74 podjęto budowę drugiego domu nauczyciela, który ukończono w roku szkolnym 1975/76, odwiedził wtedy Koniaków Minister Oświaty i Wychowania Jerzy Kuberski. Na przełomie lat 60/70-tych absolwent szkoły, narciarz Jan Legierski zw. „Janosikiem z Koniakowa” odnosił sukcesy w dwuboju klasycznym, zdobył nawet wicemistrzostwo Europy juniorów.

            20 sierpnia 1979 roku dyrektorem szkoły została Maria Chmiel, żona dotychczasowego dyrektora. W dniu 8 marca 1980 roku odbyło się ciekawe spotkanie nauczycieli i młodzieży klas VII i VIII z uczestnikiem śląskiej wyprawy na Lhotse w Himalajach, Tadeuszem Kozubkiem. W wyprawie tej brał udział m/in najsłynniejszy polski himalaista Jerzy Kukuczka.  Trwa ponowna rozbudowa szkoły. 21 sierpnia 1981 roku  zostało oddane do użytku nadbudowane drugie piętro. 14 listopada 1981 roku szkoła otrzymała sztandar z podobizną patrona, Stanisława Wyspiańskiego na awersie i godłem narodowym na rewersie. Od września 1982 do sierpnia 1991 roku  funkcje dyrektorów szkoły pełnili: Tadeusz  Adamus,  Wanda Suchodolska-Paszko, Krystyna Klinga i Krystyna Rucka.

            1 września 1991 roku dyrektorem szkoły została Grażyna Adamus. W dniu 1 października 1993 roku szkołę odwiedził  biskup Tadeusz Rakoczy, a 19 marca 1999 roku biskup Janusz Zimniak.

         1 września 1999 roku dyrektorem szkoły została Danuta Legierska. Ważniejsze inwestycje tego okresu to wymiana dachu z płaskiego na dwuspadowy nad drugim piętrem, termomodernizacja budynku i wymiana ogrzewania węglowego na olejowe. Nawiązano też współpracę ze szkołą w Ciernym na Słowacji. W dniu 5 września 2005 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wraz z małżonką Jolantą przybył do Koniakowa i dokonał osobiście otwarcia nowej pracowni komputerowej z programu „Internet w Szkołach – Projekt Prezydenta RP”. Natomiast w sobotę 15 października 2005 roku bardzo uroczyście obchodzono 75-lecie istnienia budynku szkoły. Od 6 września 2010 roku uruchomiono oddział przedszkolny w pomieszczeniu byłej auli.

            W dniu 1 września 2011 roku nowym dyrektorem szkoły został Andrzej Ryłko. Rok 2012 upłynął pod znakiem obchodów 300-lecia Koniakowa. Uroczystości rozpoczęły się w noc sylwestrową na szczycie Ochodzitej sygnałem z trąbity Tadeusza Ruckiego. Zakończyły się koncertem kolęd w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra w kościele parafialnym w Koniakowie. W szkole odbyły się trzy duże imprezy. 30 marca VIII Konkurs Wiedzy o Regionie,  w którym uczniowie Trójwsi mieli okazję poznać dzieje Koniakowa. 10 maja „Spotkanie Wszystkich Koniakowian”, gdzie oprócz wykładu  Małgorzaty Kiereś i Piotra Kohuta, można było obejrzeć wystawę „Koniaków na starej fotografii”, znajdującą się w holu szkoły. Z tej okazji wykonano na podstawie istniejących dokumentów portrety dyrektorów szkoły od czasów najdawniejszych do współczesności. Nauczyciel plastyki, dr  Ernest Zawada namalował trzy obrazy przedstawiające szkołę zmieniającą się na przestrzeni lat. 10 czerwca miało miejsce najważniejsze wydarzenie, którym była uroczysta Sesja Rady Gminy.  Uroczystość rozpoczęła się  Mszą św. w intencji wszystkich mieszkańców Koniakowa w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła. Głównym celebransem uroczystości był biskup Tadeusz Rakoczy. Msza św. miała charakter ekumeniczny, ponieważ brał w niej udział również biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego Paweł Anweiler. Następnie uczestnicy przeszli do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Małgorzata Kiereś kolejny raz przedstawiła interesujące fakty dotyczące Koniakowa. Wystąpił zespół „Mały Koniaków” i dzieci z oddziału przedszkolnego. Na koniec odśpiewano hymn górali „Szumi jawor, szumi…”. Zaproszeni goście  udali się jeszcze na uroczysty obiad do „Karczmy Pod Ochodzitą” w Koniakowie. Przeprowadzeniem tych imprez zajęli się pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Istebnej, tj.: dyrektor Elżbieta Legierska-Niewiadomska, wicedyrektor Aneta Legierska, Lucyna Ligocka-Kohut i Jacek Kohut.

            3 września 2012 roku  rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło w wyremontowanej i pomalowanej sali gimnastycznej. Oddano też do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową oraz dwa place zabaw dla dzieci starszych i młodszych. Inwestycję zrealizował Urząd Gminy  w Istebnej w ramach  projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne”. Obiekty te służą nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom wsi.  

 

 

Opracował Dyrektor Szkoły

mgr Andrzej Ryłko